Visie

Je wil graag je visie naar buiten brengen, je wil gehoord worden. Jij maakt het verschil. Als je ziet dat jouw bijdrage een grote waarde heeft voor heel Herentals, voel je je trots en gelukkig.

Je bent bereid te luisteren naar de ideeën van anderen die een andere kijk hebben op een probleem of een project. Je hebt de durf om met mensen samen te zitten om een pittig maar opbouwend debat te voeren. Je houdt het belang van alle inwoners in het achterhoofd, want tenslotte is onze stad van ons allen, niet alleen van jou. Door samen te werken voel je je deel van de hele gemeenschap. Je voelt je verbonden met je buren, de wijkbewoners en de Herentalse gemeenschap. Tenslotte werk je mee aan het welzijn en het welbevinden van iedereen, inclusief jezelf.

Je voelt je vrijer omdat je leefwereld plots een pak groter is geworden dan je eigen woonkamer. Anders denken, weg van de voor de hand liggende oplossingen, daar krijg je energie van. Buiten de gebaande paden treden en anderen mee op sleeptouw nemen; mensen met een mening warm maken om deel te nemen aan het debat; écht positief meewerken aan een leuke gemeente waar samenleven met alle inwoners centraal staat en iedereen van het leven kan genieten. Daar word je gelukkig van. Daar wil Herentals-Anders met jullie naartoe!

Herentals-Anders werkt samen met jou aan een gemeenschap waar openheid centraal staat. Een gemeenschap waar geluisterd wordt naar jouw idee. Waar elk idee naar waarde wordt geschat. We leven met velen samen, dus we zoeken naar de beste oplossing voor de ganse gemeenschap. Herentals-Anders wil dat iedereen mee-doet: een gemeente van, voor en door iedereen, waar iedere inwoner kan genieten van het leven.

Hoe gaat Herentals-Anders dat mogelijk maken?

Wij nemen jullie mee in elk project dat belangrijk is voor jezelf en voor de gemeenschap. We moedigen pittige debatten aan, zoeken met jullie naar oplossingen. Experts kunnen jullie ideeën in goede banen leiden. Herentals-Anders wil juist dàt proces aanwakkeren en een kanaal bieden naar uitvoerbaarheid. Samen vormgeven, is samen be-leven met een goed gevoel.

Is dit wat jullie “gewend” zijn?

Neen, dit is “Anders”, Herentals-Anders. Anders, omdat we de gemeenschap teruggeven aan jullie; aan elke inwoner van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Omdat het hoog tijd wordt dat politiek opnieuw vertrekt vanuit wat leeft in de stad en niet van bovenuit. Politiek zorgt ervoor dat alles in goede banen wordt geleid, maar gaat niet het heft in handen nemen. De verantwoordelijkheid ligt bij jullie. Alleen dan maken we een samenleving waar samen-leven van onderuit wordt gedragen en waar elke inwoner is verbonden met zijn gemeente en met de andere inwoners.

Kan dit project vorm krijgen? Ja dat kan! Daar zorgen wij samen met jullie voor. Met zijn allen hebben we alle capaciteiten in huis om heilige huisjes in vraag te stellen en ieders stem luid te laten klinken…

Herentals-anders,
jouw stem, jouw stad.