Kathleen LAVERGE

Plaats 3

Ons Kathleen, 50 jaar, parlementair ambtenaar. “Inclusie en integratie vragen om inzichten die beperkingen en drempels overstijgen. Burgers vinden samen oplossingen en verbinden structuren, sectoren en mensen.”